logo
stulzbenningviridian
baner-1baner-2baner-3

Kontakt

Makas-System Sp. z o.o.
Ul. Hutnicza 53C - II piętro
PL 81-061 Gdynia
tel./fax +48 58 783 37 38
info@makas.com.pl
www.makas.com.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000432268

NIP: 958-166-12-44

Regon: 221740131

Kapitał zakładowy: 29.500,00 zł wpłacony w całości

   

Prezes Zarządu
Krzysztof Sierżęga
k.sierzega@makas.com.pl
+48 58 783 37 38

Wiceprezes Zarządu
Aleksandra Sierżęga
a.sierzega@makas.com.pl
+48 58 783 37 38

 

Dyrektor ds. Inwestycji
Rafał Gersten
r.gersten@makas.com.pl
+48 502 265 255

 

 
Klimatyzacja Precyzyjna
Mateusz Mathea
Inżynier ds. techniczno - handlowych
+48 512 585 006
m.mathea@makas.com.pl

Zasilanie Gwarantowane

Jadwiga Drozdzińska

Inżynier ds. techniczno - handlowych
+48 512 719 059
j.drozdzinska@makas.com.pl

 

Instalacje Solarne

Robert Kwidziński

Inżynier ds. techniczno-handlowych
+48 515 050 807
r.kwidzinski@makas.com.pl


 

Dział Projektowy Instalacji Solarnych
Serwis

Marcin Zamościński

Inżynier Wsparcia Technicznego

+48 58 783 37 38
m.zamoscinski@makas.com.pl

Office Manager
Monika Mamok
m.mamok@makas.com.pl
+48 58 783 37 38

Serwis Klimatyzacji
Tomasz Sztybór
Kierownik Serwisu
+48 502 268 568
t.sztybor@makas.com.pl