logo
stulzbenningviridian
baner-1baner-2baner-3

Kontakt

Makas-System sp. z o.o.
Ul. Gdyńska 103
PL 80-209 Chwaszczyno
tel./fax +48 58 783 37 38
info@makas.com.pl
www.makas.com.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000432268

NIP: 958-166-12-44

Regon: 221740131

Kapitał zakładowy: 29.500,00 zł wpłacony w całości

   
   

Dyrektor ds. Techniczno-Handlowych
Radosław Zega
+48 512 719 058
r.zega@makas.com.pl

 

Dział rozwiązań infrastruktury Data Center

Krzysztof Sierżęga
+48 502 383 263

k.sierzega@makas.com.pl

   
 

Serwis Klimatyzacji i Instalacji Solarnych
Tomasz Sztybór
Kierownik Serwisu
+48 502 268 568
t.sztybor@makas.com.pl