logo
stulzbenningviridian
baner-1baner-2baner-3

Kontakt

Makas-System Sp. z o.o.
Ul. Hutnicza 53C - II piętro
PL 81-061 Gdynia
tel./fax +48 58 783 37 38
info@makas.com.pl
www.makas.com.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000432268

NIP: 958-166-12-44

Regon: 221740131

Kapitał zakładowy: 29.500,00 zł wpłacony w całości

   
   

Dyrektor ds. Techniczno-Handlowych
Radosław Zega
+48 512 719 058
r.zega@makas.com.pl

 

Dział projektowy Data Center

Krzysztof Sierżęga
+48 502 383 263

k.sierzega@makas.com.pl

   
 

Serwis Klimatyzacji i Instalacji Solarnych
Tomasz Sztybór
Kierownik Serwisu
+48 502 268 568
t.sztybor@makas.com.pl

 

Dział Projektowy Instalacji Solarnych
Bogusława Maj

Inżynier Wsparcia Technicznego

+48 58 783 37 38
b.maj@makas.com.pl