logo
stulzbenningviridian
baner-1baner-2baner-3

Kontakt

Makas-System Sp. z o.o.
Ul. Hutnicza 53C - II piętro
PL 81-061 Gdynia
tel./fax +48 58 783 37 38
info@makas.com.pl
www.makas.com.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku

VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000432268

NIP: 958-166-12-44

Regon: 221740131

Kapitał zakładowy: 29.500,00 zł wpłacony w całości

   

Prezes Zarządu
Krzysztof Sierżęga
+48 58 783 37 38

Wiceprezes Zarządu
Aleksandra Sierżęga
+48 58 783 37 38

 

Serwis Klimatyzacji
Tomasz Sztybór
Kierownik Serwisu
+48 502 268 568
t.sztybor@makas.com.pl

Dział Projektowy Instalacji Solarnych
Serwis Instalacji Solarnych

Marcin Zamościński

Inżynier Wsparcia Technicznego

+48 512 719 058
m.zamoscinski@makas.com.pl

Office Manager
Monika Mamok
+48 58 783 37 38
m.mamok@makas.com.pl